Consultancy

Ook op projectbasis kunt u een beroep op ons doen. Wij bieden onder andere de volgende oplossingen:

Operationele ondersteuning

  • opstellen van (kostprijs)calculaties om bijvoorbeeld een uurkostprijs van uw producten te berekenen.;
  • invoeren van een urenregistratie binnen uw organisatie;
  • opstellen van een begroting; liquiditeitbegroting en opstellen van resultaatprognoses;
  • verbeteren en beschrijven van de administratieve organisatie;
  • opzetten van een jaarrekeningrapportage.

Tactische ondersteuning

  • verandering van (organisatie)processen, herstructureren van administratieve processen en procedures;
  • IT-trajecten zoals implementatie van nieuwe financiŽle en administratieve software;
  • opzetten van een rapporteringstructuur , zodat u tijdig inzicht heeft in de kengetallen van uw onderneming zodanig dat u de juiste beslissingen kunt nemen.
Ook hebben wij de mogelijkheid om een quickscan uit te voeren om in eerste instantie de kosten voor u in de hand te houden en u een spiegel voor te houden.